Het bungalowpark “De Groene Zoom” in Boijl is een Coöperatieve vereniging van eigenaren en erfpachters en dat betekent dat de 32 eigenaren ieder voor 1/32 deel eigenaar is van de infrastructuur, de speelweide, de paardenweide en de wegen. De ondergrond is veelal in erfpacht uitgegeven, echter een toenemend aantal eigenaar koopt de erfpacht af en wordt zodoende geheel eigenaar van grond en bungalow.

De VVE wordt bestuurlijk beschermd door STATUTEN en een HH (HuisHoudelijk) REGLEMENT.

Het park wordt bestuurd door een bestuur en een Raad van Commissarissen.

Bestuur:                                                                      Raad van Commissarissen:

Voorzitter:              B. de Leede                                  J. Riemersma

Secretaris:              L. Bernaert-Hillen                          J. Rongen

Penningmeester:    J.Galjaard                                    I. Nienhuis

Leden:                    J. Hamelink en C Schram