Jaarverslag 2020 

Inleiding

Het jaar 2020 is een jaar geweest dat wij niet snel zullen vergeten. Het Covid-19 Corona virus hield de wereld in haar greep, en vanaf maart werd ook Nederland opgeschrikt met maatregelen die wij eigenlijk niet meer sinds de Tweede Wereldoorlog of de oliecrisis in 1973 hadden meegemaakt. Het was voor de vereniging niet meer mogelijk om de leden bijeen te roepen voor een Ledenvergadering. Thuisblijven werd het motto. In lijn met het beleid van onze regering heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering niet in het voorjaar 2020 te houden. In eerste instantie werd nog gedacht aan uitstel naar een later datum, maar al snel bleek een bijeenkomst met een dergelijk groep mensen helemaal niet haalbaar.

Maar er moest wel een besluit worden genomen over de begroting en de in 2020 te heffen Algemene Omslag. Daarom heeft het bestuur de leden in de gelegenheid gesteld om hun stem over de financiële stukken schriftelijk uit te brengen. Hier hebben de meeste leden gebruik gemaakt, zodat met een grotere instemming dan ooit tevoren de begroting voor 2020 toch vastgesteld kon worden.

Enige versoepeling van de regels gedurende de zomer stelde het bestuur in de gelegenheid om wel een Klusdag op het park te organiseren, zij het in wat aangepaste vorm. Maar in het najaar bleek dat er een tweede Corona golf was ontstaan, en werden de regels voor bijeenkomsten weer verscherpt. De najaarsvergadering kon dus evenmin op de vertrouwde locatie van De Tille worden georganiseerd. Daarvoor in de plaats heeft het bestuur voor het eerst in het meer dan veertig jarig bestaan van de Vereniging een bijeenkomst online gehouden via het programma Microsoft Teams.

Met de nodige uitleg vooraf bleek dit toch prima te lukken en was het een zeer geslaagde bijeenkomst, maar wel korter dan gebruikelijk. Enerzijds kwam dat doordat er geen pauze werd gehouden voor de koffie (met wat erbij) en anderzijds zal de digitale communicatie sommigen toch ook belemmerd hebben in het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Maar ondanks de beperkingen was het toch goed om elkaar weer te ontmoeten.

Bestuur

Als gevolg van de lockdown heeft het bestuur slechts twee keer met elkaar op het park vergaderd. Voor de rest is vooral bilateraal telefonisch en per mail overlegd. In de tweede helft van het jaar is gekozen voor digitaal overleg via een Teams meeting. Op 18 februari j.l. vond het gezamenlijk overleg plaats tussen bestuur en de Raad van Commissarissen die voorafgaand aan de vergadering van 27 maart 2012 de boeken hadden gecontroleerd.

Het bestuur heeft in 2020 vooral de gebruikelijke zaken afgehandeld, zoals de voorbereiding van de ledenvergaderingen, het opstellen van de financiële stukken (waaronder de begroting 2020), het (laten) uitvoeren van klussen op het park en het organiseren van de klusdag, het organiseren van de groenvoorziening (snoeiwerk). Als gevolg van het afgelasten van de ALV zijn er geen formele wijzigingen doorgevoerd in de bestuurssamenstelling, nog in de groep commissarissen, maar is dit uitgesteld naar 2021

Ledenvergaderingen

Er is dit jaar geen Algemene Ledenvergadering in het voorjaar gehouden als gevolg van alle maatregelen van de overheid om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Zoals eerder al beschreven is de stemming over de financiële stukken schriftelijk afgehandeld. Zesentwintig van de tweeëndertig leden hebben hun stem uitgebracht. Op zaterdag 31 oktober heeft de Buitengewone Algemene  Ledenvergadering (BALV) digitaal plaatsgevonden via een overleg in Microsoft Teams. Bij deze bijeenkomst waren veertien van de tweeëndertig leden aanwezig.

Klusdag

Gezien alle maatregelen rond Corona is het bestuur dit jaar lang in dubio geweest of zij de Klusdag 2020 wel zouden organiseren. Maar omdat de activiteiten buiten plaatsvonden en het fijn was elkaar te ontmoeten, heeft het bestuur besloten om de Klusdag  toch door te laten gaan, zij het in wat aangepaste vorm met vaste koppels en dit keer zonder jeu de boules of buffet. Er zijn een aantal klussen geklaard, het was prachtig weer en dus was het een geslaagde dag.

Door verschillende werkzaamheden in de loop van het jaar uitgevoerd door verschillende bewoners en bestuursleden bleef ons park er verzorgd uitzien.

Eikenprocessierups

In de voorgaande jaren waren de eikenbomen in de omgeving van Boijl en ook in de directe omgeving van ons park bezaaid met nesten van de eikenprocessierups. De Groene Zoom zelf was nog buiten schot gebleven, maar veiligheidshalve had het bestuur in de begroting van 2020 geld gereserveerd voor kosten van bestrijding van de eikenprocessierups, voor het geval dat in de toekomst wel nodig zou zijn.

Dit jaar was dat inderdaad het geval, maar de aanwezigheid van de nesten bleef gelukkig beperkt tot de allereerste bomen op de oprijlaan. Het bestuur heeft na ontdekken hiervan deze per omgaande laten verwijderen.

Communicatie.

Net als voorgaande jaren werden de leden door verschillende e-mails, een nieuwsbrief en een kerstgroet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op ons park.

 

Namens het bestuur,

Johan Galjaard

Secretaris/waarnemend voorzitter