2022

De jaarlijkse klusdag heeft weer in juni plaatsgevonden. Het was een mooie dag en doordat er veel klussers waren, was al voor de lunch vrijwel alles gereed.
De borrel er na was wel verdiend en heeft tot laat in de middag geduurd. De gezelligheid samen was daarom weer geslaagd.

De weg door het park is voorzien van een nieuwe slijtlaag. Niet alleen nuttig maar geeft ook weer een mooi aanzien.

Bouwplannen aan de Boschoordweg. We volgen via de ingestelde commissie de plannen van de initiatiefnemers tot de bebouwing van het weiland tussen ons park en de Boschoordweg. Liever zagen we geen bebouwing maar we proberen in overleg de overlast en de nadelige gevolgen te beperken.

We hebben een enquête uitgezet en naar aanleiding van de uitslag is het besluit genomen dat er een extra kleur toegepast mag worden aan de buitenzijde van de huisjes.

We hebben een nieuwe hovenier op het park. Na een langdurige samenwerking met de vorige hovenier moeten we nu attent zijn op de communicatie en afspraken onderling. Op termijn komt vast de gewenste routine er weer.

Sinds dit jaar komt er geen grofvuilcontainer meer in oktober. Het was een extra service waarvan we ons realiseren dat enkelen het zullen missen. Echter het was ook een extra kostenpost. Goede spullen worden ook wel opgehaald o.a. door kringloopwinkel “de Veurdele” in Noordwolde. Zie ook Afval en milieu | Gemeente Weststellingwerf