Boijl in 2020         700 jaar

Tja, 2020 zou voor Boijl een bruisend jaar worden! De aftrap van de festiviteiten was in januari met paarden en herauten. En de aankondiging van een uitgebreid programma…

Maar…..

De geschiedenis van Boijl begon in 1320.
De Stellingwervers maakten in de veertiende eeuw flink ruzie met de bisschop van Utrecht. Door voortdurende overheersing van opeenvolgende bisschoppen van Utrecht werden de bewoners van de Stellingwerven steeds tot gehoorzaamheid gedwongen. Dit leidde tot verzet en strijd tegen de bisschop(pen). De Stellingwervers weigeren aan het begin van de 14e eeuw de bisschop een vergoeding te geven voor land dat zij (van hem) in gebruik hadden. De bisschop probeert met alle macht zijn macht te herstellen. Een strijd die voor de Stellingwervers niet te winnen was. In 1320 besluiten Boylo en een aantal andere plaatsen de geschillen met de bisschop van Utrecht bij te leggen. Dit wordt vastgelegd in een oorkonde. De eerste oorkonde waarin Boijl genoemd wordt en dit wordt gezien als het tijdstip van het ontstaan van Boijl.

Het ontstaan van de naam Boijl.
De oorsprong van de naam Boijl is moeilijk te achterhalen, op oude kaarten wordt geschreven Beul, Buil, Beuil en zelfs Boylo. Mogelijk noemde men het ‘Beul’  vanwege het harde werken oftewel ‘beulen’, de grond was immers moeilijk te bewerken. Het kan ook ‘Buil’ zijn (zoals de bewoners het nu nog noemen) omdat het hoger dan de omgeving lag. Het kan ook afkomstig zijn van het oud-friese ‘beile/bule’ of Nederlandse ‘buil’  dat ronding of zwelling betekent. Dat het in bosrijk gebied lag duidt het lo = bos uit het genoemde ‘Boylo’ aan.

Voor geïnteresseerden:
Wie op de hoogte wil zijn van de activiteiten de komende tijd kan de site https://www.boijl.com/700jaar/  in de gaten houden. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan door de corona crisis maar ik heb begrepen dat het uitstel is, geen afstel. Mogelijk gaan een aantal van de op de site genoemde activiteiten toch door!

Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Boijl kan ik de site https://dorpsarchief.jouwweb.nl/blik-op-boijl aanbevelen. Boordevol leuke en interessante informatie.

ONGEPLANDE KLUSDAG

Begin augustus ontstond er een spontane klusdag rond de jeu de boulebaan. Op de klusdag van mei hadden we als bestuur besloten om de baan, die op die dag weer keurig onkruid vrij was gemaakt, te voorzien van een extra toplaag, omdat deze wel erg dun was geworden. Uiteindelijk kwamen we bij Roelof de Nekker uit. Hij zou zorgdragen voor 1 m³ grind. Door zijn werkzaamheden aan de “villa” van nummer 30 duurde het echter even. Op dinsdag 1 augustus kwam Roelof tussen de middag mij vertellen dat de volgende dag om negen uur zijn aanhanger met het grind aan het begin van de speelweide klaar zou staan.
In 2 maanden was de baan echter opnieuw bezaaid met heel veel onkruid en gras. Die middag mijn verfwerfwerkzaamheden gestaakt en begonnen met het onkruid vrij maken van de jeu de boulebaan. Binnen een uur kreeg ik hulp van Samuel en Daniel van Leeuwen. Aangezien zij de laatste twee klusdagen ook hadden geholpen – “je moest de plantjes proberen met wortel en al eruit te halen”  volgens de jongens – was hun hulp zeer welkom. Even later sloot ook vader van Leeuwen zich aan bij de schoonmaakploeg. Nadat de baan van al het groen was ontdaan, werd de elektrische heggenschaar van de fam. Van Leeuwen gehaald om de houtwal te kortwieken, terwijl de jongens het onkruid tussen  de tegels langs de baan verwijderden. Zo ontstond daar een schitterende staantribune voor de komende wedstrijden. Na de baan nog eens bespoten te hebben met onverdunde schoonmaakazijn,  een tip van onze hovenier, was deze klaar voor de ontvangst van 1 m³ grind.
De volgende ochtend hebben we met zijn vieren, twee kruiwagens, twee schoppen, een hark en een bezem het grind keurig verspreid over de baan, zodat deze er om half elf netjes  bij lag.
Ik heb vernomen dat de mannelijke leden van de familie van Leeuwen die middag met het Vaderdagcadeau van dhr. van Leeuwen druk hebben geoefend. Een ieder die volgend jaar ook maar enigszins kans wil maken om hen te verslaan, raad ik aan om goed getraind op het toernooi te verschijnen.
Namens de vereniging wil ik ze in ieder geval bedanken voor hun geweldige hulp.

Peter Matthee

CULTUREEL ERFGOED

Weer of geen weer, het weer is een belangrijk onderwerp van gesprek, zeker tijdens de vakantieperiode. Dus kwam het tijdens één van mijn ontmoetingen met Eppie Blaauwbroek natuurlijk ter sprake. Terwijl Zuid-Europa kreunde onder een extreme hittegolf, was het op “de Groene Zoom” prima vertoeven. Voor velen was het weer hier misschien onder de maat: iets te fris, iets te nat en iets te somber voor de tijd van het jaar, maar het kostte je niet je nachtrust. Bovendien was het voor de boeren zeker niet slecht, zo vertelde onze “wijkbeheerder”, dhr. E. Blaauwbroek. Een titel die uw voorzitter hem heeft toegedicht na het bekijken van de theatervoorstelling het Pauperparadijs in Veenhuizen. Waarna ik werd getrakteerd op enkele termen als: de hondsdagen, de kattedagen en “Pissende Griete”. Deze laatste uitdrukking was mij totaal onbekend, terwijl die op het platteland blijkbaar zeer bekend is, want ook Tineke van der Walle-Lijkendijk kon mij er heel veel over vertellen.
Pissende Griete komt van de naamdag van St. Margriet, welke valt op 20 juli. Dit wordt algemeen gezien als de eerste dag van de hondsdagen, die duren van 20 juli tot 20 augustus. Veel mensen meenden vroeger dat het weer op Pissende Griete bepalend was voor het weer in de daarop volgende weken.
Volgens de overlevering had Margriet als beloning voor een goede daad, de belofte gekregen dat zij waarmee ze zou beginnen, dit zes weken zou kunnen volhouden zonder moe te worden. Ze had bedacht om te gaan spinnen, want dat zou haar in zes weken heel veel wol opleveren. Maar voordat ze begon wilde ze eerst haar blaas ledigen. En zo konden spreuken ontstaan als:
– Als St. Margriet aan het regenen is, regent het zes weken gewis.
– Regent het op St. Margriet, dan zie je zes weken de zon niet. Is het droog op Pisgriet, dan regent het 30 dagen niet.
Ik vermoed dat deze volkse wijsheden in de cultuur van een  stad snel op de achtergrond zijn geraakt en daardoor vergeten, terwijl ze in een dorp als Boijl veel vaker nog van generatie op generatie worden doorverteld. Zo vertelde Tineke mij ook dat het in de hondsdagen niet verstandig was om je natte was te laten liggen. Er zou namelijk sneller dan normaal een soort schimmel ontstaan welke “het weer” wordt genoemd. Vlekken die je er helaas nooit meer uitkrijgt.
Zo heeft Boijl mij ook dit jaar weer heel wat aangename uren gegeven. Niet alleen de natuur in de omgeving biedt mij geweldige ervaringen, maar dankzij het pauper-paradijs en pissende griete vormt ook de cultuur van die streek een verrijking voor zo’n stadse jonker als uw voorzitter.

PARKREGELS

Het gebeurt regelmatig dat er 2 autos geparkeerd staan bij een bungalow. Ook worden parkeerplaatsen bij bungalows gebruikt als stallingsplaats voor aanhanger en/of caravan. Als dit kortdurend is i.v.m. schoonmaak o.i.d. dan is dat natuurlijk geen probleem. We proberen ons park netjes te houden en daar moeten we allemaal aan meewerken.