Wie bij wil blijven kan zich abonneren op de Dorpskrant van Boijl:

Evenbi’jpraoten Boijl – Hét Contactorgaan van Boijl

Klik hier: https://www.evenbijpraoten.nl/